İş Hayatında Çatışmalar ve Mikro İfadeler

//İş Hayatında Çatışmalar ve Mikro İfadeler

İş Hayatında Çatışmalar ve Mikro İfadeler

İş hayatında çatışmaları çözmek yöneticiler için oldukça zor bir durum olabiliyor. Çünkü karar vermek için bilgi sahibi olmak zorundayız. Doğru karar verebilmek için de, doğru bilgiye ulaşmak zorundayız.

Bu arada ki en önemli konu; kimin olayı olduğu gibi anlatıp, kimin gerçekler üzerinde biraz oynadığını tespit etmekten geçiyor.

Yüksek riskli senaryoları bir kenara koyarsak, gün içerisinde karşılaşılan olaylarla ilgili olarak yalan söyleyen insanlar, genellikle tüm hikayeyi uydurmazlar. Olayın bazı bölümlerini kendi düşüncelerine veya çıkarlarına göre değiştirme eğiliminde olurlar.

Gene yüksek riskli senaryoları bir kenara koyarsak, bunu çok kötü insanlar veya yalancı oldukları için değil, sadece mevcut durumdan en az zarar ile kurtulma içgüdüsü veya konfor alanlarına girilmesinden rahatsız oldukları durumlarda konudan kaçmak için yaparlar.

Tıpkı bu videoda olduğu gibi;

 

0:08 saniyesinde kişinin idareci olarak çalışmaktan bahsettiğini duyuyoruz. Mikro ifadelerinde ise yüzün sağ tarafında küçümseme ifadesini görüyoruz.

Sonuç; Kişinin idareci olarak çalıştığı için kendisi ile gurur duyduğunu söyleyebiliriz.

0:13 saniyesinde kurumu yönetmeye çalıştığını söylediği kısımda aynı küçümseme işaretini görüyoruz, ki bu bir önceki sonucumuzu destekliyor.

Sonuç; Kişinin idareci olarak çalıştığı için kendisi ile gurur duyduğunu söyleyebiliriz.

0:17 ve 0:19 saniyelerinde “….personelini hasta iken hiçbir zaman aramak istemediğini…” söylerken görmüş olduğumuz ifade tiksinmedir.

Tiksinme güçlü bir ifadedir.

Sonuç; Kişinin “Hasta olunduğu zaman aranmak/aramak” konusunda son derece rahatsız olduğunu göstermektedir.

0:26 saniyesinde; çalıştığı yeri ve zamanı söylerken dudakların SOL yanında çok ince bir küçümseme işareti görüyoruz. Gurur duyarken vermiş olduğu küçümseme dudakların sağ yanında iken, bu tamamen farklı, çok ince bir ifade olarak dudakların sol yanında oluşuyor. Bu normal davranışının çok dışında bir ifade olarak görülüyor.

Sonuç ; kişinin çalıştığı yer ve/veya zaman konusunda saklamak veya değiştirmek istediği bir durum olma ihtimali yüksektir.

0:40 ve 0:42 saniyelerinde söylemiş olduğu sözlerini sürekli düzeltmesi, ifadenin güvenilirliğini değerlendirme konusunda size yardımcı olan öğelerdir.

0:49 saniyesinde görmüş olduğumuz göz kapaklarının küçülmesi öfke ifadesidir. Burun bölgesinde oluşan halka ise tiksinmedir.

Sonuç; Kişinin bahsetmiş olduğu yöneticiye karşı öfkeli ve ondan rahatsız olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak çıkarılacak sonuç;

Anlatılan olayın yaşanmış olma olasılığı güvenilirlik seviyesindedir.

Kişi çalışmakta olduğu pozisyon açısından oldukça gurur duymaktadır. Genel olarak kuruma karşı negatif bir düşüncesi bulunmamaktadır.

“Hasta olunduğu zaman aranmak” kişi tarafından oldukça rahatsız edici bir konudur. Aynı şekilde kendisine bu davranışı sergileyen yöneticiye karşı da öfkeli ve ondan rahatsız olmuş durumdadır.

Öneri; İletişimin kalitesinin korunması ve kişinin aidiyet duygusunun azalmaması için, özel hayata saygı duyulması gerekmektedir. Özellikle iç çatışmalarının artmaması için, kişinin özel durumlarına saygı duyulması konusunda iç iletişim başlatılması faydalı olacaktır.

Kişinin çalışma yeri ve zamanı açısından vermiş olduğu ifade güvenilir değildir. Büyük ihtimal ile kişi, çalıştığı yeri ve/veya çalışma zamanını net olarak ifade etmek istememektedir.

Detayların öğrenilmesi gerekiyorsa çalışma yeri ve/veya zamanı hakkında daha fazla soru sormak ve davranışlarını gözlemlemek gerekir.

Bilimle Kalın…

Serkan TUNÇ

By | 2018-06-20T19:03:20+00:00 Haziran 20th, 2018|Kategori: Genel|Yorum Yok

Yazar:

“Mikro İfade ve Beden Dili Analizi”,”Sözel İfadelerde Doğruluk ve Güvenilirlik Analizi”,”Sözel İfadelerde Aldatmayı Tespit “,”Yazılı İfadelerde Aldatmayı Tespit” ve “Yüz kasların Üç Boyutlu Modellemesi” yapmakta olduğu çalışmalar arasındadır. İnsan duyguları üzerine çalışmaya 2000 yılında NLP modelleme yönetimi ile başladı. 12 yıllık Profesyonel hayatı boyunca uluslararası firmalarda Satış ve İş geliştirme üzerine çalıştı. 2016 yılında Paul Ekman Group “International Certificate in Emotional Skills and Competencies” ve “International Certificate in Evaluating Truthfulness and Credibility” eğitimleri başarı ile tamamladı. 2017 yılında İspanya’da “Center for Body Language” tarafından “Body Language Master” olarak onaylandı. Center for Body Language ‘nin Türkiye Ayrıcalıklı İş Ortağı olarak çalışmalarına devam etmektedir.