Latest From The Blog

//İnsanları Okumak Mümkün Müdür?

İnsanları Okumak Mümkün Müdür?

İnsanların ne düşündüklerini, ne hissettikleri ve aklından geçenleri okumak bilim dünyasının merak ettiği ve süregelen bir çok çalışmanın yapıldığı bir konu olarak öne çıkmaya başladı. Öyle ki ,”insan yüz kaslarının hareketinden duyguları anlama” üzerine yapılan çalışmalar 19 yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. 

İlk çalışmanın Fransız nörologu Duchenne de Boulogne nin yapmış olduğu 1862’de yayınlanan “İnsan Yüzü İfadesinin Mekanizması” adlı kitapta açıklaması ile karşılaşıyoruz. 1972 yılında Charles Darwin, 1872’de yayınlanan “İnsan ve Hayvanlardaki Duyguların İfadesi” başlıklı kitabında bu konu yer alıyor.

Matsumoto, D. ve  Hwang, H. 2011 yılında yapmış olduğu  “Evidence for training the ability to read microexpressions of emotion” çalışmasında mikro İfadeleri duygulara bağlı olarak yüzde görünen ve saniyenin yarısı yada daha kısa sürede çok hızlı olarak oluşan yüz hareketleri olarak tanımlıyorlar.

 Günümüzde ise artık “Mikro İfadeleri” olarak bilinen bu konu yapılan çalışmalar sayesinde artık sonuca ulaştığımızı gösteriyor.Evrensel olarak tüm insanlar için geçerliliğinin kanıtlatması ile  yapılan çalışmaları ve uygulama alanlarını oldukça geliştirmiş durumundadır.

Carolyn M. Hurley 2011 yılında “Do you see what I see? Learning to detect micro expressions of emotion “ adlı çalışmasında, hali hazırda farklı ülkelerde güvenlik konusunda web tabanlı mikro anlatım eğitimi (örn., Devlet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı) (Matsumoto ve Hwang 2011)ve sağlık bağlamlarını kullanmakta(Marsh 2010 ;Russel 2006) olduğunu belirtiyor.Ayrıca aynı çalışma da  “başkalarını okuma becerisi, ortalama bir kişi için önemli bir özelliktir.Ancak özellikle, klinik çalışma yapan profesyoneller ve kolluk kuvvetleri için başkalarını anlama yeteneğini , kendine ve başkalarına yönelik tehditleri hakkında daha bilinçli olarak yargılama imkanı vereceğinden” bahsediyor.

Araştırmalar, aynı şekilde yüksek riskli senaryolarda Mikro İfadeleri saptama yeteneğinin  aldatmayı tespit etme becerisiyle ilişkili olduğunu göstermektedir(Ekman ve O’Sullivan 1991, 2006; Ekman et 1997).

David Matsumoto , Mikro ifadeleri öğrenebilirliği ile ilgili olarak  Haziran 2011 yılında FBI Law Enforment Bülteninde “İnsanlar, Mikro ifadeleri  gerçek zamanlı olarak görmeyi öğrenebilir. Örneğin, FBI Ulusal Akademisi’ndeki stajyerler, mikro ifade tanıma oranlarını %70 oranının üzerine ,bazı durumlarda %90 oranın üzerine çıkarabiliyorlar.ABD Sahil Güvenlik Görevlisi kıdemli soruşturma memurları da dahil olduğu bir başka grupta yapılan çalışmada ise ortalama olarak post test te  %80 doğruluk oranını gösterdiler.” şekilde ifade  etmektedir.

Bilim insanları Mikro ifadeler evrensel  ve taklit edilmesi zor olduğundan, yalan tespiti ve cezai soruşturmada kritik bir rol oynadığından (Metzinger 2006; Schubert 2006; Weinberger 2010), Mikro ifade tanıması, aldatma ipuçlarını  tespit etmek için kullanılabilir (Metzinger 2006; Schubert 2006; Weinberger 2010; Matsumoto 2012) olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca Mikro ifadelerin , iletişim, iş, tıp, hukuk ve ulusal güvenlik gibi çeşitli alanlarda niyetlerini anlamada da yararlı olabiliceğini (Hurly  2011) müşteri tepkilerini çeşitli durumlarında duygu değişimlerinin fark edilmesi sayesinde pazarlama kampanyalarında kullanılması (Wezowski & Wezowski 2012) ve terörist saldırıya geçişin önceden tahmin edilmesi  (Weinberger, 2010) gibi farklı potansiyel uygulamalara sahip(Wezowski 2017) olduğu sonuca varılmıştır.

Tüm bu bilgilerin sonucu insanların yüz kas hareketlerinden duygularını anlamak mümkün olduğu sonucu ortaya koymaktadır.

Mikro ifade ve beden dili çalışmalarımızda satış , insan kaynakları ve duygusal zeka gelişimi konusunda yapmış olduğumuz araştırma sonuçları sayesinde Mikro ifadeleri okuma becerisinin iş hayatı ve sosyal hayatınızında başarı için önemli bir bilgi ve öğrenebilir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bilimle Kalın…

Serkan Tunç

serkan.tunc@centerforbodylanguage.com

Center for Body Language Exclusive Partner ,Turkey

Kaynak;

1- Duchenne de Boulogne, C.-B. (1862/1990) The Mechanism of Human Facial Expression, Cambridge University Press

2- Darwin, C. (1872/1998). The expression of the emotions in man and animals, 3rd ed., w/com- mentaries by Paul Ekman. New York: Oxford University Press. 

3- Matsumoto, D., & Hwang, H. (2011). Evidence for training the ability to read micro 

expressions of emotion. Motivation and Emotion, 35: pp. 181–191.

4- Hurley, C. M. (2012). Do you see what I see? Learning to detect micro expressions of emotion. Motivation and Emotion 26: pp. 371–381. 

5-Marsh, P. J., Green, M. J., Russel, T. A., McGruire, J., Harris, A., & Coltheart, M. (2010). Remediation of facial emotion recognition in schizophrenia: Functional predictors, generalizability, and durability. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 13: 143–170.

6- Ekman P. and O’Sullivan M. (1991). Who can catch a liar? American Psychologist, 46/9, 913-920.

7-Frank M.G. ve Ekman P. (1997). The ability to detect deceit generalizes across different types of high-stake lies. Journal of Personality and Social Psychology, 72/6, 1429-1439.

8-Matusoto D.,Hwang H.S.,Skinner L.,Frank M., (2011).Evaluting Truthfulness and Detecting Deception (2011) FBI Law Enforcement Bullein 

9-Metzinger, T. (2006). Exposing lies. Scientific American Mind 17, 32–37. doi: 10.1038/scientifiamericanmind1006-32. 

10- Schubert, S. (2006). A look tells all. Scientific American Mind 17, 26- 31.doi:10.1038/scientificamericanmind 1006-26. 

11- Weinberger, S. (2010). Airport Security: Intent to Deceive? Nature 465, 412-415. doi:10.1038/465412a. 

12-Wezowski, K. and Wezowski, P. (2012). The Micro Expressions Book for Business. Antwerp: New Vision.

By | 2018-10-15T14:07:36+00:00 Ekim 15th, 2018|Kategori: Genel|Yorum Yok

Yazar:

“Mikro İfade ve Beden Dili Analizi”,”Sözel İfadelerde Doğruluk ve Güvenilirlik Analizi”,”Sözel İfadelerde Aldatmayı Tespit “,”Yazılı İfadelerde Aldatmayı Tespit” ve “Yüz kasların Üç Boyutlu Modellemesi” yapmakta olduğu çalışmalar arasındadır. İnsan duyguları üzerine çalışmaya 2000 yılında NLP modelleme yönetimi ile başladı. 12 yıllık Profesyonel hayatı boyunca uluslararası firmalarda Satış ve İş geliştirme üzerine çalıştı. 2016 yılında Paul Ekman Group “International Certificate in Emotional Skills and Competencies” ve “International Certificate in Evaluating Truthfulness and Credibility” eğitimleri başarı ile tamamladı. 2017 yılında İspanya’da “Center for Body Language” tarafından “Body Language Master” olarak onaylandı. Center for Body Language ‘nin Türkiye Ayrıcalıklı İş Ortağı olarak çalışmalarına devam etmektedir.